Bookmark and Share Scholarships

Garden County High School


Garden County High School is located in Oshkosh, Nebraska. Scholarships for students attending Garden County High School can be found in our scholarship database. If you are searching for scholarships for students attending a different high school in Oshkosh, visit the Oshkosh directory.


200 W 4th Street Box 230
Oshkosh, Nebraska
69154
(308)772-3242